Трите стопански системи

За автора:

Александър Цанков е изявен български икономист, професор по политическа икономия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Същевременно той е политик и държавен деец на Царство България – водач на Демократическия сговор, а след това и на Народното социално движение, министър-председател на страната ни от 1923 до 1926 г.

Автор е на редица важни и основополагащи научни трудове -“Македонският въпрос и Балканският съюз” (1906), “Войната на народите. Икономическа студия”(1916), “Политическа икономия” (1931), “Капитализъм и комунизъм”(1933), “Трите стопански системи. Капитализъм, комунизъм, националсоциализъм” (1942). В емиграция написва две ценни мемоарни книги -“Моето време”(1949) и “България в бурно време”(1954).

За книгата от автора:

През лятното полугодие на учебната 1941/1942 г. имах възможност пред една аудитория от студенти на Софийския университет да държа – във форма на лекции – 10 сказки на тема „Трите стопански системи”: „Капитализъм, комунизъм, националсоциализъм”. Тия сказки бяха стенографирани и сега ги правя достояние на по-широк кръг читатели. Ония, които са следили моите разбирания по стопанските и социални въпроси на нашето време, ще намерят там много познати работи и дори повторения. От години, особено през периода 1923/39 година, от университетската катедра, от парламентарната и обществена трибуна, аз сам застъпвах гледища и разбирания, които сега обобщавам в цялостен възглед по системния предмет на моите сказки.

Следговор:

„Така съм схванал аз трите стопански и социални системи: капитализма, комунизма и националсоциализма. Някой може да ме упрекне, че не съм обективен, за обективност не претендирам. Аз имам своите политически и идейни убеждения, за да не мога да бъда обективен, както това разбират ония, които иска да бъдат само безразлични зрители на съдбоносните световни събития.“

– проф. Александър Цанков

Книгата може да поръчате от ТУК.