Помни войната

За книгата:

Книгата на полковник Борис Дрангов – “Помни войната” се е превърнала в библия за много поколения български офицери.
Тази книга трябва да се прочете от всеки българин, още повече от всеки войник, офицер и националист. Един от големите проблеми на нашето време е, че сме започнали да забравяме за съветите на полковник Дрангов, загинал в бой на завоя на река Черна, през Първата световна война.
Борис Дрангов е бащата на българската военна психология и педагогика. Както днес така и по онова време също е имало реформа в Българската армия и точно поради тази причина всичко, което е написал е напълно актуално и днес. Българите са били същите хора, каквито сме и сега. Въпреки недостатъците си, сме побеждавали във всички битки, които сме водили, точно защото сме имали командири и родолюбци като полковник Дрангов. Дали някога тези времена ще се върнат, няма как да знаем. Но едно е сигурно, ако искаме това някога да се случи, то задължително минава през прочита и осмислянето на неговите завети!

„Бъди възторжен идеалист: смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертване.“
Полковник Борис Дрангов

За книгата от автора:

Възпитавайки и обучавайки офицерите, усърдно залагахме: да изтъкнем сърцето на нещата; да вкореним главните основи на работата; да възбудим охота към възвишената дейност на възпитателя, учителя, водача.
Изходни точки на всички беседи, поуки, бележки: забрави себе си; пристрасти се към идеал; вгледай се в делата си; веднага сам ги поправяй; строго над себе заповядвай; усърдно изучавай сърцеведение; разбери великото значение на победата на духовната мощ; движението; силата на навика върху човека.
В работата влагай здрав смисъл и особено сърце; пази, почитай и здраво дръж воина в ръце; отхранвай честни, самодейни, безгранично смели и упорити мъже; решавай бързо, безвъзвратно; действай самоотвержено и упорито.

Развивайки ТЕЗИ основи, съставихме „Помни войната“, сборник от светли и дълбоки истини, заети от българските сърцеводци и възпитатели, изтъкнати кратко и често подкрепени с мъдри народни думи и поговорки.
Убеден, че да се повтарят тези ИСТИНИ често, да се обсебят твърдо и да се прилагат честно ще бъде много полезно. „Помни войната!“ посвещавам на всички родолюбиви труженици, за които дълг и чест стоят по-високо от живота и радостите му, а „все по-нагоре“, „все по-напред“ е насъщна потреба на огнените им сърца, на благородната и самоотвержената им душа.

18. IV. 1916. Скопие.
Б. Дрангов

Книгата може да поръчате от ТУК.