Неизменният атропологичен облик на българите

От дълго време в българското общество битува мнението, че нашия народ е някаква амалгама от различни народи и племена, които са живели или са преминавали през територията на днешна България. Колко обаче това е по-скоро целенасочено наложен мит, отколкото обективна реалност, са се опитали да докажат още преди повече от 70 години група български интелектуалци.

В тази книга са събрани изследването на Димитър Д. Съсълов(индустриалец, основател за “Българската Орда”), което той прави за произхода на днешните българи, заедно с брошура издадена от организацията „Ратничество за напредък на българщината“, в която обширно е разгледана темата на антропологичния облик на българите. И двата материала са написани на базата на множество изследвания, направени от авторитетни български и световни учени в сферата на биологията, генетиката и антропологията. Сред тях личат имената на проф. д-р К. Дрончилов, проф. д-р Стефан Ватев, д-р Панайот Ганев, проф. д-р Милко Балан, проф. Хиршфелд, проф. Мануила и др. Цитираните данни от тези изследвания и съпоставките между тях ни разкриват една съвсем различна картина от общоприетата теза за антрополгичния характер на българския народ.

Всички изводи от изнесената информация в тази книга гласят, че народът, като естествено образувала се общност от хора в продължение на хилядолетия, е доказуема обективност, а не абстрактно етническо самосъзнание.

Книгата може да поръчате от ТУК.