Един от първа дивизия

Вместо анотация, отзиви за книгата:

 

… Цялата книга е разбираема от всички поезия на българската храброст, доблест и чест, самопожертвуване за Родината поезия, изпята не от действующ офицер, а от школник. Прочетете я, за да се заразите от тихия възторг на певеца, който действува и на разума, и на сърцето ви, защото в творбата си е вложил не само езика, но душата и сърцето си. „Един от първа дивизия“ е най-живата пропаганда на български патриотизъм, защото не рисува последния в красиви кухи фрази, а ни го дава в живото описание на делата, родени от любовта към родната земя.

Генерал о.з. К. Григоров

Книгата прочетох на един дъх, защото всеки епизод, всяка случка, всичко станало, разкрива пред духовния ни взор вярна, дивна картина, защото всяка глава от тая тъй ценна, тъй прекрасна книга сладостно увлича.
…Своите настроения, весели и тъжни преживелици той ни предава тъй сръчно, тъй майсторски, че от оня миг, когато разгърнеш книгата, ти си вече неин пленник.
… „Един от първа дивизия“ е една от книгите, които влизат в българската народна библия.

Любомир Бобевски

… „Един от първа дивизия“ не е само наслада на читателя, но и диадема на нашата художествена книжнина. По достойнство, тя не отстъпва нито на „Огънят“ на Барбюс, нито на „На Западния фронт нищо ново“ на Ремарк. Тя е и нещо повече. Тя ги превъзхожда не само с своята по-голяма картинност, но и поради по-голямата си топлота, сърдечност, човечност и размисъл.

Ив. М. Илиев

Не познавам втора българска книга с преживелици от войната, която тъй умело да изтъкне покрай чисто военното — човешкото в войната, именно подвига и другарството.

Д-р Адфред Лауфер

… Най-хубавата българска книга върху войната.
… Тая книга, нямащ в нашата литература равен на себе си етюд за войната, същевременно и етюд за психологията на нашия боец, трябва да бъде преведена на чужди езици.

Лука Малеев

… Тази книга ще бъде четена от бъдещите поколения с голям интерес, защото в нея са ясно и естествено, извънредно живо и картинно, с голяма художественост, както събитията, така и преживяванията на българския воин през световната война.

А. Мусевич-Бориков

… Тая книга ще стопли много български сърца.

Димитър Талев

… Прочетох книгата с трепет.
…Аз сам съм участник и в двете войни и съм преживял твърде много и, при все това, четох с наслада тия спомени, които са написани не само вещо и художествено,но и с искреност и сърдечност, които им придават дълготраен характер и издигат значението на книгата.

Григор Чешмеджиев

Книгата може да поръчате от ТУК.